SZEDRES

SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE

Szennyvíztelep Technológiai Fejlesztése

Előzmények

Szedres település szennyvíztelepe a 21.135/2000 számú vízjogi engedély alapján épült meg. A szennyvíztelep tervezése, méretezése az akkori rendelkezésre álló szennyvízparaméterek alapján történt.

Az alkalmazott tisztítási technológia: BardenPho eljárás. A szennyvíztelep a 0130/11 helyrajzi számú területen épült meg.
A szennyvíztelep gépészeti és villamos berendezései az üzemeltetés során amortizálódtak, a vízminőségi paraméterek nehezen, vagy nem tarthatóak, emiatt a szennyvíztisztító telep, korszerűsítésre, fejlesztésre szorul.

Záporvizek esetén a hat átemelő egymásra dolgozása miatt a telep hidraulikailag túlterhelődik. A fejlesztés célja, hogy a tisztítótelep elfolyó tisztított szennyvize határérték alatt legyen bevezethető a befogadóba, valamint hogy a telep fajlagos tisztítási teljesítménye javuljon. A szennyvíztelepről a befogadóba záporvizek esetén a kis tartózkodási idő miatt, nagyobb mennyiségű iszap kerül, ami a vízfolyás minőségét negatívan befolyásolja.

A telepen iszap víztelenítés nem épült ki, a besűrített iszap elszállításra kerül.

Az üzemmenetben jelentkező fő problémák:

 • - a kiemelt építésű módú finomrács a téli időszakban lefagy
 • - záporvizek esetén az átemelők egymásra dolgozása a telep hidraulikai kapacitását jelentősen meghaladja, ami a tartózkodási időt jelentősen lecsökkenti
 • - a községi átemelők szivattyúinak a meghibásodása esetén a szennyvíz a gyűjtővezetékben tárolódik, aminek a leszívása szintén az óracsúcs jelentős megnövekedését okozza
 • - téli időszakban az utóülepítő műtárgy szintén lefagy, a körbeforgó szerkezet a csavaros kötéseket leszakítja
 • - a földfeltöltés megsüllyedése miatt a villamos kapcsolódobozok kötései megnyúltak, a kábelek emiatt kicsúsznak a kapcsoló dobozokból.

A telepen a fölösiszap összegyűjtése a biológiai blokk külön medenceterében történik. A beruházás során gépi iszapvíztelenítés épül ki. Eleveniszapos biológiai tisztítás, biológiai nitrogén és foszfor eltávolítással.


A SZEDRESI SZENNYVÍZTELEP FEJLESZTÉSE

A település szennyvizei változatlan módon, nyomócsövön keresztül érkeznek a szennyvíztelepre. A nyomócső fogadópontja az új tisztító műtárgy kombinált finomrácsának a csatlakozási pontja. A telepi beruházás működő telepi üzem mellett fog történni, ezért a meglevő nyomócsőre egy kormányzó akna épül.

A településeken, főleg Szedresen a hidraulikai anomáliákat az átemelők egymásra dolgozása okozza. Az alkalmazott BardenPho eljárás nagyon érzékeny az egyenetlen terhelésre, emiatt a telepi technológia átalakítása szükséges.

A meglevő biológiai medencék megmaradnak, az eredetileg megépített két denitrifikációs tér térfogata elegendő a nitráteltávolításhoz.

A szennyvíz az új építésű műtárgysor tetejére telepített finomrácsra érkezik. A műtárgy magastetős kialakítású, a rács a zárt térbe kerül beépítésre, megakadályozandó annak téli lefagyását. A medence üzemszerű vízszintje 0,5 m-el magasabb a jelenlegi műtárgyak vízszintjénél, emiatt a víz üzemszerűen gravitációsan átfolyik a meglevő biológiai tisztítóblokkba. A medencébe kiépítünk egy a vízszintet csökkenthető műszaki megoldást is, amelynek segítségével a medence a szennyvíz pufferelésére is alkalmas lesz. A fogadó medencetérbe finombuborékos levegőztető elemeket terveztünk, ami biztosítja a recirkuláltatott iszap és a nyers szennyvíz összekeveredését, és a tisztítási folyamat beindítását. A medencét emellett keverővel is ellátjuk, ami a medence funkcióváltását is lehetővé teszi.

A medencéből a szennyvíz gravitációsan folyik át a jelenlegi tisztítási sorra. A biológiai medencék levegőzetése gumimembrános levegőztető fejekkel és az azokat levegővel ellátó légfúvóval történik. A medence normál vízmélysége a jó levegőztetési hatásfok biztosítása miatt 4,0 m. A medencében 2,0 mg/l oldott oxigéntartalmat tartunk a levegőztetési fázisokban, emiatt a légfúvókat frekvenciaváltókon keresztül hajtjuk meg. A medencéből a kezelt és ülepített tisztított szennyvíz gravitációsan kerül az utóülepítőbe.

A tisztítási ciklus: Ciklusidő: 12,0 h
Belső recirkuláció: 400%
Nagykörös recirkulácó:75-100%

A szivattyúval kivett fölösiszap az iszapsűrítőbe kerül átszivattyúzásra, ahol gravitációsan ülepedik. Az ülepítést elősegítendő a medencébe keverőt építünk, amelynek időszakos működése elősegíti az iszap sűrűsödését. A sűrítő dekantált vize a sűrítő túlfolyó vályúján keresztül gravitációsan a telepi átemelőbe folyik, ahonnan majd a rácson keresztül kerül visszaemelésre a tisztítási technológia elejére. Ugyanezen átemelőbe kerül az iszapvíztelenítő gép csurgalékvize is. Az iszapsűrítőben a biológiai medencékből kivett, 0,9 %-os iszapot a lehető legnagyobb sűrűségre sűrítjük az iszap víztelenítése előtt.

Az iszaptároló medence megtelte után, az elősűrített iszap, amelynek várható sűrűsége 2-3%- os lesz, egy új, nagy szárazanyag tartalmat biztosító szalagszűrő préssel kerül víztelenítésre. A víztelenített iszap elvárt szárazanyagtartalma 20-23 %. A szalagszűrőprésre az iszapot csavarszivattyúval adjuk föl. A föladott iszap a prés flokkulátorában találkozik a polielektrolittal és állandó keverés mellett segíti elő az iszap vízleadó képességének a megnövekedését. A víztelenített iszap átszállításra kerül a szekszárdi szennyvíztelepre, ahol korszerű technológiájú komposztálása megtörténik.

A telep nagyobb tartózkodási idejének a biztosítása miatt az új műtárgy megépítésével a meglevő műtárgyban felszabaduló anaerob és iszaptároló terei is a tisztítási technológia levegőztető tereinek a növelésének a céljára hasznosítjuk.

A levegőztető térfogat ezen átalakításokkal a következők szerint alakul:

új levegőztető medence térfogat: 150 m3
anaerob tér átalakítva: 30 m3
iszap reaktor átalakítva: 45 m3
két meglevő levegőztető medence:180 m3
Az összes levegőztető térfogat: 405 m3, ami kielégíti az iszapterhelés függvényében a szükséges levegőztető térfogat 355-504 m3 tartományát.


MŰVELETEK

A szennyvíztisztító telep műtárgyai

Kezelő és szociális épület

Az épület funkciója a beruházás során nem változik, az épület továbbra is alkalmas a funkciójának az ellátására.
A kezelőépület az alábbi helyiségeket tartalmazza változtatás nélkül

 • - közlekedő
 • - tartózkodó
 • - elektromos helyiség
 • - öltöző
 • - WC, kézmosó
 • - zuhanyzó

Az épület méreteit a műszaki leírás első szakaszában ismertettük.


Kormányzóakna

A kormányzóakna szerepe kettős lesz. Részben a meglevő üzemállapot fenntartására szolgál a beruházás befejezéséig, majd a beruházás befejezése után biztosítja az új rácsra a szennyvíz átvezetését. A kormányzóakna szerelvényei kézi működtetésű tolózárak.
- A kormányzóakna mérete: 1,8 x 1,8 x 1,5 m

 

Új Biológiai tisztítóblokk, iszapvíztelenítő gépház, iszapsűrítő műtárgy

A műtárgysor a két medencéből, illetve a víztelenítő gépházból áll.
- biológiai blokk: 6,0 x 5,0 x 5,0 m

A medence vasbeton szerkezetű, zárt medence. A tetejére kerül telepítésre a zárt térbe a finomrács.
- iszapvíztelenítő gépház: 5,0 x 6,0 m
A biológiai műtárgy és az iszapsűrítő között kerül megépítésre. Az udvartérrel azonos szintben közelíthető meg.
- iszapsűrítő műtárgy 4,0 x 6,0 x 5,0 m
Szerkezete azonos a biológiai műtárgyéval.

 

Meglevő biológia

Az üzemelő biológiai egyesített műtárgysor részben földbe süllyesztett, részben kiemelt építési mód szerint épült meg, 11,8 x10,65 m befoglaló méretben.

 

Légfúvó gépház

A biológia blokkok elé épített légfúvó gépház fogadja a három légfúvót, egy-egy üzemelő és tartalék gépkiosztásban. A medencékbe kiépített csőkapcsolat olyan, hogy bármely a gép a másikkal helyettesíthető legyen.

A gépház méretei: 5,2 x 5,1 x 3,25 m

Utóülepítő

Méretek: Ø= 5,0 m x 3,3 m

 

Fertőtlenítő medence

A medence befoglaló méretei: 3,9 x 3,2 x 2,7 m
Medence méretek: 3500 x 2800 x 2510 mm


Technológia

A szennyvíztisztító telep fejlesztésének során alapvető szempontként jelentkezett, hogy olyan tisztított szennyvizet kell biztosítani, amely biztonsággal megfelel a befogadóra előírt vízminőségvédelmi követelménynek. A technológiának ezt olyan módon kell elérnie, hogy a telep működése közben keletkező hulladékok és a technológia ne jelentsen ártalmat a környezetre. A tisztítási technológia stabilizált, nem bomlóképes iszapot állít elő melléktermékként, amely nem okoz kellemetlen szaghatást.

A tisztítási technológia másik mellékterméke a rácsszemét, víztelenítve, sűrítve, emberi érintés nélkül kerül zárt kukába. A tisztítási technológia olyan eleveniszapos eljárás, amely tervezési jellemzőinek következtében teljesen környezetbarát.

A levegőztető medencékben a mikroorganizmusok mennyisége olyan szintű, hogy a szag és habképződés minimális. A levegőztető medencékben egészséges és aktív biomassza alakul ki. A technológiát zárt fúvógépházban előállított sűrített levegővel működtetjük. A gépek hangszigetelt burkolattal ellátott berendezések, emiatt a zajhatás a határérték alatti.

A hypo előkészítése és adagolása teljesen zárt módon történik, amennyiben szükséges. A vas- só oldat tároló és adagolást biztosító tartálya kármentőbe telepített, műanyag korrózióra nem képes tartály. A vegyszer adagolása automatikusan történik, ha szükséges.

MUNKAFOLYAMATOK

Kapcsolat

Projektel kapcsolatos kérdéseit felteheti, az üzenet küldő mező segítségével.
Elérhetőségek

 • Cégünk az alábbi nyitvatartások alapján érheti el. Hétvégéken és ünnepnaokon ZÁRVA tartunk. Hétfőtől - Péntekig 8:00 - 16:00
 • (+36) 75 312 602

 • http://technogaz.hu
 • H-7030 Paks, Tolnai út 81.

 • info@technogaz.hu